Γραφείο Διασύνδεσης

Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), με συνέπεια στην αποστολή του για την ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας στην Ελλάδα, δίχως θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, προχώρησε σήμερα, Πέμπτη 11 Απριλίου 2024, στη δημοσίευση της 4ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.

Κύριος στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη νέων ερευνητών/τριών κατόχων διδακτορικού διπλώματος, προκειμένου να κατευθύνουν αυτόνομα ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες την υλοποίηση επιλεγμένων, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Ειδικότερα, σκοπός της Δράσης είναι η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού, την προσέλκυση στη χώρα νέων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό καθώς και τη διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.

Από την Τρίτη 14 Μαΐου 2024, στις 12 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) μέχρι και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024, στη 1 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/), οι ενδιαφερόμενοι/ες Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες θα μπορούν να υποβάλουν τις Προτάσεις τους σε ένα επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο, μίας εκ των εννέα ακόλουθων Επιστημονικών Περιοχών: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής, Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Περιβάλλον και Ενέργεια, Διοίκηση και Οικονομία
της Καινοτομίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προκήρυξης ανέρχεται στα 9.250.000,00 ευρώ (€) και η διάρκεια των Έργων μπορεί να κυμαίνεται από 18 έως 24 μήνες.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη συμμετοχή στην Προκήρυξη, τη διαχείριση και Υλοποίηση των Ερευνητικών Έργων θα βρείτε εδώ: https://www.elidek.gr/call/4th-call-postdoctoral-researchers/

Μετάβαση στο περιεχόμενο