Γραφείο Διασύνδεσης

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος είναι στην ευχάριστη θέση να προκηρύσσει για το έτος 2024, πρόγραμμα χορήγησης βραβείων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Θα χορηγηθούν τέσσερα (4) βραβεία, ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) έκαστο. Δύο για εκπόνηση έρευνας για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου και δύο για εκπόνηση έρευνας για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου στα γνωστικά αντικείμενα της Εντομολογίας, Ακαρεολογίας και Νηματωδολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε μορφή Word/pdf) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος (info@entsoc.gr) με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως της ΕΕΕ, (dperdikis@aua.gr και abarbetaki@yahoo.gr αντίστοιχα).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Μαΐου 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο