Γραφείο Διασύνδεσης

Αγγελίες Εργασίας

Τεχνικός θερμοκηπίων

19 Σεπτεμβρίου 2023 Hortitech-Kατασκευή και εξοπλισμός θερμοκηπίων

Επιστημονικά πεδία: Γεωπονία, Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον