Γραφείο Διασύνδεσης

Ημέρες Καριέρας Γ.Π.Α. 2023 (Δελτίο Τύπου)

Ημέρες Καριέρας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Γεωργικό Μουσείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  εκδήλωση για τις Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστημίου. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076423, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας, κ. Εμμανουήλ Φλεμετάκης, Καθηγητής και η Διευθύντρια Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α. κ. Μαίρη Πλέσσα, τίμησαν με την παρουσία τους τις Ημέρες Καριέρας.

Στις Ημέρες Καριέρας συμμετείχαν εκατοντάδες τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι πραγματοποίησαν δια ζώσης συνεντεύξεις με εκπροσώπους 20 επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες φοιτητές και απόφοιτοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή  με εκπροσώπους σημαντικών επιχειρήσεων, στις οποίες μελλοντικά θα μπορούσαν να αποκατασταθούν επαγγελματικά.

Επίσης, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να προωθήσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα σε ιδιωτικές εταιρείες και φορείς που προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης. Επιπλέον, η δια ζώσης επαφή με τις εταιρείες  προσέφερε στους ενδιαφερόμενους άμεση γνώση των απαιτήσεων σε επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων, σημαντική πληροφόρηση και αναγκαίο εφόδιο για όσους επιθυμούν να εργαστούν σε αυτές. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε από τους συμμετέχοντες για τα προγράμματα επιμόρφωσης που προσφέρει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συμμετείχε στην εκδήλωση.

  • Έναρξη Εκδήλωσης: 05/04/2023 12:00 πμ

Μετάβαση στο περιεχόμενο