Γραφείο Διασύνδεσης

Υποτροφίες

Πρόγραμμα υποτροφιών “France Excellence Europa”

Ημερομηνία: 17 Φεβρουαρίου 2022 Τοποθεσία: Εξωτερικό

Πρόγραμμα υποτροφιών της φλαμανδικής κυβέρνησης του Βελγίου

Ημερομηνία: 17 Φεβρουαρίου 2022 Τοποθεσία: Εξωτερικό

10ο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation

Ημερομηνία: 14 Φεβρουαρίου 2022 Τοποθεσία: Ελλάδα

Υποτροφίες Ρουμανίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Ημερομηνία: 9 Φεβρουαρίου 2022 Τοποθεσία: Εξωτερικό