Γραφείο Διασύνδεσης

Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές Master 2 στην Γαλλία – Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) –ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών- και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) -ως Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», χορηγούν ετησίως, από κοινού, υποτροφίες.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, προκηρύσσουν τριάντα-έξι (36) υποτροφίες διάρκειας (10) δέκα μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές, (επιπέδου Master 2), σε δημόσιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Γαλλία, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα. Δεν είναι επιλέξιμα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που υλοποιούνται εξ αποστάσεως, όταν ο υποψήφιος υποβάλει την αίτησή του, καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα ΜΒΑ.2.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) ισομερώς.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι ανοικτή από τις 23/03/2023 και λήγει στις 31/05/2023 και ώρα Eλλάδος 23:00.

Μπορεί να αναζητηθεί στους ιστοχώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr) και του IKY (www.iky.gr).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, στα γαλλικά, στην πλατφόρμα που είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο του IFG στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ifg.gr/candidatez-2023-2024

Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις μπορούν να συνταχθούν στην αγγλική γλώσσα εφόσον αυτή είναι η γλώσσα διδασκαλίας του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

  • Τοποθεσία: Εξωτερικό

Μετάβαση στο περιεχόμενο