Γραφείο Διασύνδεσης

Προγράμμα υποτροφιών βραχείας διάρκειας στη Βρετανία. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και του British Council.

Χρηματοδοτούμενο αυτή τη χρονιά εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές Ελληνικών πανεπιστημίων, που επιθυμούν να επωφεληθούν από δομημένη παρακολούθηση και ερευνητική πρακτική άσκηση σε Βρετανικά ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων και πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι συνολικά 30 δικαιούχοι που θα επιλεγούν, θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ακαδημαϊκές σχέσεις και συνεργασίες, να ενημερωθούν για τις νέες και εναλλακτικές ακαδημαϊκές μεθόδους και πρακτικές και να χρησιμοποιήσουν τους εξαιρετικούς πόρους μερικών από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια διεθνώς.

Η υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, στις 23.00 ώρα Ελλάδας

Όλες οι κινητικότητες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023

  • Τοποθεσία: Εξωτερικό