Γραφείο Διασύνδεσης

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τμήματος Βιοτεχνολογίας

 • Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

  Τμήμα: Τμήμα Βιοτεχνολογίας

  Πόλη: Αθήνα

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Βιολογια,Βιολογία και σχετικά αντικείμενα

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://systems.aua.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο