Γραφείο Διασύνδεσης

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

 • Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών των Ζώων

  Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

  Πόλη: Αθήνα

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διοίκηση επιχειρήσεων,Επεξεργασία τροφίμων

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://fst.aua.gr/el/node/14 http://www.farmbm.aua.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο