Γραφείο Διασύνδεσης

FAQs

Τι είναι το Γραφείο Διασύνδεσης και ποια είναι η αποστολή του;

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί την γέφυρα μεταξύ των αποφοίτων του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.

Ποιος ο σκοπός λειτουργίας του Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών;

Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να:

·   Υποστηρίζει τους φοιτητές και τους απόφοιτους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική πορεία τους και στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους. 

·      Συνδέει το Ίδρυμα με τους χώρους απασχόλησης των αποφοίτων, συμβάλλοντας στην υποστήριξη τους κατά τη διαδικασία αναζήτησης κατάλληλης θέσης εργασίας. 

·        Προβάλει τα Τμήματα και τις ειδικότητες των αποφοίτων στον χώρο της αγοράς εργασίας και στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

·        Εκπονεί μελέτες σχετικά με την απασχόληση των αποφοίτων του Ιδρύματος και την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς εργασίας του ευρύτερου γεωπονικού χώρου.

·    Επιμελείται τη συνεχή έκδοση ενημερωτικού εντύπου υλικού και τη διοργάνωση εκδηλώσεων-ημερίδων με θεματολογία σχετική με τις υπηρεσίες που παρέχει.

·   Διοργανώνει «Ημέρες Καριέρας», για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του μέσα από τη διαδικασία προσωπικών συνεντεύξεων από εκπροσώπους φορέων παροχής γεωπονικής εργασίας.

Ποια η αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών;

Η αποστολή του γραφείου είναι τα έμπειρα εξειδικευμένα στελέχη του να παρέχουν συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση για:

·         τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

·         τις υποτροφίες και κληροδοτήματα 

·         τα προγράμματα επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτήσεις 

·         τα σεμινάρια και εκδηλώσεις που σχετίζονται με αντικείμενα του ευρύτερου Γεωπονικού χώρου 

·         τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων και τις τάσεις της αγοράς εργασίας

·         τις επιχειρήσεις, συλλόγους και οργανισμούς του γεωπονικού χώρου 

·         τις κενές θέσεις εργασίας τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα 

·     τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, την παρουσίαση σε προσωπική συνέντευξη επιλογής καθώς και τη συμπλήρωση     αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές ή θέσεις εργασίας.

Ωφελούμενοι των Υπηρεσιών και δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης είναι οι φοιτητές, οι απόφοιτοι, τα μέλη ΔΕΠ και το Επιστημονικό προσωπικό των Ακαδημαϊκών Τμημάτων από το χώρο των Ιδρυμάτων, οι παραγωγικοί και οι εργοδοτικοί φορείς από το χώρο της αγοράς εργασίας, καθώς και οι μαθητές, οι γονείς και οι σύμβουλοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπάρχει κάποιο κόστος για τις υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης;

Οι υπηρεσίες που διαθέτει το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχονται στους ενδιαφερόμενους δωρεάν.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης;

Παρούτης Σπυρίδων, email: spyros.paroutis@aua.gr, Τηλ Επ/νίας: 2105294884

Βεντούρης Μαρκος, email: mventouris@aua.gr, Τηλ. Επ/νίας: 2105294818

Τσούρου Βιργινία-Μαρία, email: career@aua.gr, Τηλ. Επ/νίας: 2105294817

Μανιού Φιλίππα, email: f.maniou@aua.gr, Τηλ. Επ/νίας: 2105294816