Γραφείο Διασύνδεσης

PLANTY ΕΠΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Εμπορία Γεωργικών υλικών

Σύντομη Περιγραφή: Άνθη(Εμπορία Αρδεύσεις(Εμπορία) Γεωργικά εφόδια/εξοπλισμός(Εμπορία) Λιπάσματα(Εμπορία) Φυτικό υλικό(Φυτώρια) (Εμπορία)

Διεύθυνση: 5ο χλμ Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου

Ταχ. Κώδικας: 57009

Πόλη: Καλοχώρι,Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310789789

Email: info@planty.gr

URL: http://www.planty.gr/

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι