Γραφείο Διασύνδεσης

ΚΥΚΝΟΣ – Ελληνική εταιρεία Κονσερβών ΑΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Τρόφιμα

Σύντομη Περιγραφή: ΚΥΚΝΟΣ

Διεύθυνση: Γραφεία ΑΘΗΝΑΣ - Λ. Συγγρού

Αριθμός: 226

Ταχ. Κώδικας: 17672

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 302105225671

Email: info@kyknoscanning.com

URL: https://kyknoscanning.com/el/

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι